ปูอัดวาซาบิ

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿50.00 เหลือ 100 ชิ้น

ข้าวเหนียวไก่ย่าง

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿35.00 เหลือ 100 ชิ้น

ข้าวเหนียว

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿10.00 เหลือ 100 ชิ้น

ส้มตำปู+ปลาร้า

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿40.00 เหลือ 100 ชิ้น

ก๋วยจั๊บ

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿60.00 เหลือ 100 ชิ้น

ขนมจีบทอด(ไก่)นิ่ง

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿100.00 เหลือ 100 ชิ้น

ไก่ย่าง

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿120.00 เหลือ 100 ชิ้น

ปลาทับทิมนึ่งมะนาว

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿220.00 เหลือ 100 ชิ้น

ไก่ต้มน้ำปลา(ตัว)

อาหารพิเศษ(รับวัน ส-อา/วันหยุดนักขัตฤกษ์

฿250.00 เหลือ 100 ชิ้น