แสตมป์ 5 บ.

เครื่องเขียน

฿5.00 เหลือ 91 ชิ้น

ซองจดหมาย C6 1 บ.

เครื่องเขียน

฿1.00 เหลือ 52 ชิ้น